Kooperativet Fjället 

Vi är en förening som driver fritidsverksamhet för ungdomar i åldrarna 10 till 20 år i Rannebergen

  Vilka är vi? 

Kooperativet Fjället är en ideell förening som driver fritidsverksamhet för ungdomar i åldrarna 10 till 20 år i Rannebergen, Angered. Verksamheten grundades 1992 på initiativ av ungdomar i området. Föreningens högst beslutande organ är idag en styrelse bestående av unga. Vi har ett IOP, idéburet offentligt partnerskap, med Socialförvaltning Nordost, Göteborgs stad som bekostar vår verksamhet.


Vår idé

Kooperativet Fjällets öppna ungdomsverksamhet bedrivs som en lärprocess baserad på ungdomars delaktighet och inflytande. Detta innebär att vi tar tillvara ungas idéer, erfarenheter, kompetenser och intressen så att det väcker ungas vilja till engagemang och ansvarstagande. Vi vill att unga skall vara delaktiga i att skapa sin egen fritid så långt det är möjligt. På det sättet bygger de sina kompetenser och lär sig saker tillsammans som de sedan kan ta med sig vidare ut i livet.

  Medlemskap

Du som vill mellan 10-20 år kan bli medlem och är varmt välkommen att delta i vår verksamhet. Kostnaden för att bli medlem bestäms varje år av föreningens medlemmar på årsmötet i mars. Medlemmar under 13 år är undantagna avgift. När man blir medlem godtar man föreningens regler om Nolltolerans mot fysiska och verbala kränkningar och skojbråk.  

Fotogalleri

Öppettider 

Måndag 16-20 Mini-Fjället

Tisdag 16-21 Läxhjälp/Stormöte

Onsdag 16-21 Tjejkväll 

Torsdag 16-21 Killmiddag/Killgrupp

Fredag 17-22

Lördag 17-22

Lördag 12-16 Mini-Fjället 


Måndag och lördag dagtid öppet för mellanstadiet åk 4-6

Tisdag - Lördag öppet för åk 7 och upp till 20 år


Obs följ oss på instagram: kooperativetfjallet och kolla vårt veckoprogram som kommer varje måndag för mer detaljer och updates