Aktuellt

KEKS konferens 2024 

Vi från Fjället kommer även i år att föreläsa på KEKS konferens som håll på Lindholmen konferenscenter 22-24 maj. Vi kommer att ta med ungdomar denna gång och berätta om vårt ungdomsutbyte som vi genomförde under 2023 i Gislaved och i Georgien. Ungdomar tycker själva att de lärt sig mycket och utvecklats som personer och att de kunnat hitta nya vänner och utvidga sin horisont. 

Läs mer på KEKS hemsida, här.Konferens om ungdomsarbete i Bryssel

Den 20-23 februari 2024 deltog vi från Kooperativet Fjället på European Conference on Local youth work and Democracy i Bryssel som anordnades i samband med det belgiska EU-presidentskapet. Vi var inbjudna för att föreläsa om vårt arbete med killar i förorten genom metoderna #killmiddag och killgrupp. Vi fick också chansen att ta del av andras "good practices" och inte minst många viktiga samtal och paneldiskussioner om ungdomsarbetet i Europa. ❤️💪🌵


KEKS konferens 2023

Under KEKS konferens 2023 höll Kooperativet Fjället en föreläsning om jämställdhet och hur man kan främja ungdomars delaktighet på en fritidsgård. Föreläsningen fokuserade på Fjällets verksamhet och de olika strategier som används för att skapa en jämställd och meningsfull fritidsgård där ungdomar bestämmer över sin fritid och vad de väljer att göra med den. En presentation av killgrupp och killmiddagar genomfördes också, där dessa metoder betonades som viktiga för såväl fritidsgårdens som ungdomarnas utveckling.

Kooperativet Fjället är medlemmar i KEKS som är europeiskt nätverk av kommunala förvaltningar och andra som ansvarar för och driver öppen ungdomsverksamhet. Läs mer om KEKS på www.keks.se