Aktuellt

KEKS konferens 2023 

Under KEKS konferens 2023 höll Kooperativet Fjället en föreläsning om jämställdhet och hur man kan främja ungdomars delaktighet på en fritidsgård. Föreläsningen fokuserade på Fjällets verksamhet och de olika strategier som används för att skapa en jämställd och meningsfull fritidsgård där ungdomar bestämmer över sin fritid och vad de väljer att göra med den. En presentation av killgrupp och killmiddagar genomfördes också, där dessa metoder betonades som viktiga för såväl fritidsgårdens som ungdomarnas utveckling.

Kooperativet Fjället är medlemmar i KEKS som är europeiskt nätverk av kommunala förvaltningar och andra som ansvarar för och driver öppen ungdomsverksamhet. Läs mer om KEKS på www.keks.se