Erasmus+

Erasmus+ Ungdomsutbyten

Kooperativet Fjället jobbar också med EU-programmet Erasmus+ som ger bidrag till ungdomsutbyten. Under 2023 har Kooperativet Fjället fått pengar för ungdomsutbytet JUST DO IT: EQUALITY IN SPORTS. 

Detta ungdomsutbyte har temat jämställdhet inom idrotten och könsstereotyper i allmänhet, eftersom stereotyper ofta är ett hinder för jämlikhet och frihet för unga människor i deras dagliga liv. 

Deltagande länder är Sverige, Kroatien, Ukraina och Georgien. Från varje land deltar 10 ungdomar i åldern 14-17 år + 2 ledare. Under 2023 sker två olika ungdomsutbyten inom projektet; Gislaved, Sverige i juni och Aragvi, Georgien i september.

Ungdomsutbyte betyder att grupper av ungdomar från olika länder träffas under en vecka (vanligtvis) och gör aktiviteter tillsammans på ett visst tema. Syftet är att lära känna andra ungdomar och deras kulturer och lära sig något nytt tillsammans. 

Att delta i ett ungdomsutbyte är ett utmärkt sätt att utveckla nya kompetenser, lära känna nya kulturer, få nya vänner och lära dig mer om till exempel miljö, politik eller idrott. Som deltagare får du resebidrag samt mat och boende under ungdomsutbytet.

Den egna gruppen förbereder olika presentationer och lekar som man sedan utför tillsammans under veckan. Ungdomar lär sig mycket under ett sådant projekt både om kulturer, samhällsorientering och för att inte tala om engelska som är arbetsspråket. Ungdomar får med sig ett personligt utformat Youth pass (ett certifikat som visar lärande och kompetenser uppnåtts i projektet som kan användas i CV/jobbsök).

Information om ungdomsutbytet och rekrytering av deltagare sker via Fjällets stormöten som är varannan tisdag. 

Läs mer om Erasmus+ härSe en film om ungdomsutbyte