Handboken "Equality in sports, JUST DO IT"

Handboken "Equality in sports, JUST DO IT"

Vi är stolta att presentera handboken "Equality in sports, JUST TO IT," skriven av de 40 ungdomarna som deltog i de två ungdomsutbytena i Gislaved och Georgien. Genom denna handbok strävar ungdomarna efter att kasta ljus över ojämlikheter inom idrotten samt utforska de stereotyper som präglar vårt samhälle. Handboken undersöker också "bad norms" och "good norms."

Vi uppmanar er att läsa handboken för att få en djupare förståelse och mer ingående information om ämnet. Genom att göra det kommer ni att få insikter om de specifika ojämlikheterna inom idrotten, identifiera stereotyper och reflektera över varför vissa normer betraktas som "dåliga" medan andra anses vara "goda."

Vi ser denna handbok som ett viktigt verktyg för att sprida medvetenhet och främja likabehandling inte bara inom idrotten, utan även i vårt samhälle som helhet. Vi hoppas att ni tar er tid att läsa och ta till er av de insikter och lärdomar som dessa engagerade ungdomar har delat med sig av.

JUST DO IT, EQUALITY IN SPORTS - Youtube video

Outcome nummer 2: Den här videon är ett av de två resultaten från dessa utbyten och visar deltagarnas upplevelser och insikter. 

Videon hittar ni här: https://www.youtube.com/watch?v=uzUr_ShZ4Iw</p>